Konspirationer om corona, asagudar och häxor

Ibland undrar jag om något är nytt under solen. Så fort något nytt och okänt dyker upp så är konspirationerna igång. Och för varje gång blir det mer och mer fantastiska. 
Just nu drar coronavaccinet igång hemska scenarier:

Tänk dig bara teorin om att det är Bill Gates som skapat viruset och givetvis även vaccinet. Kampanjerna för att vi ska vaccinera oss är inget annat än en försåtlig plan. Han vill plantera ett mikrochip i våra kroppar och fjärrstyra oss. Han eftertraktar ett världsherravälde.

En annan teori som snurrar runt i sociala meder är att det är kinesiska staten som ligger bakom pandemin. På samma sätt som Bill Gates, vill de också skaffa sig större makt.

Vi i Sverige vill ju givetvis inte vara sämre. Här har ett snille arrangerat en demonstration i Stockholm, där han är noga med att påpeka att deltagarna inte ska följa rekommendationerna om att samlas i mindre grupper eller bära munskydd. Viruset är ju enbart farligt för de som haft fel livsstil.
Ytterligare en teori är att staten, via riksdag och myndigheter, medvetet vill att så många som möjligt av landets äldre ska avlida. Detta skulle spara in mycket pengar för staten.
När jag läste ett sådant inlägg för några veckor sedan, och ville veta var det stod, påstod personen att hon hade läst en uträkning på Pensionsmyndigheten sida, samt även på Aftonbladets sida. När jag kontrollerade sidorna fanns givetvis ingenting, vilket jag berättade och fick omgående svar, ”då har de tagit bort uppgifterna.”
Jag var den enda som ifrågasatte uppgiften i den tråden, medan minst etthundra stycken spred sin avsky för våra styrande.
Med hjälp av nätet går det snabbt att sprida konspirationer

Hur var det tidigare
Jag tror att vi människor alltid varit sådana. Allt som vi inte förstår, skapar vi en egen sanning omkring. Vi måste alltid hitta snabba och enkla förklaringar. Det jobbiga nu är att konspirationsteorierna sprids väldigt snabbt.  

Jag plockar några saker ur minnet och börjar för väldigt länge sedan:

Asaguden Tor, som vi människor till och med visste att hans hår och skägg var rött, liksom hans ögon och ögonbryn.
Tor är främst förknippad med åskan, men enligt fornnordisk tro övervakade han även väderleken i stort och särskilt var han viktig för bönderna eftersom han gav dem regn.
Alltså Tor, övervakade vädret och såg till att bönderna fick regn och Bill Gates vill skapa herravälde över världen med att injicera vaccin.

Asaguden Oden är magins och vishetens gud såväl som krigets och dödens. Både visheten och krigets gud. En udda kombination för mig, och det var vi människor som skapade honom.
Det klarade Oden, utan chip.

Asaguden Idun förvaltade ungdomens äpplen vilket innebar att asagudarna aldrig åldrades.
Ändå har vi inte kvar Idun, Tor, Oden och alla andra asagudar, trots att de åt av ungdomens äpple och inte kunde åldras.
Evig ungdom med äpple fungerade inte och kommer inte heller att fungera med ett chip.

Tack och lov så vet vi nu att Tor, Oden, Idun och de andra asagudarna inte fanns. Inte heller något ungdomens äpple.
Och vi kommer också att inse att Bill Gates inte har placerat något mikrochip i vaccinet, inte heller kinesiska staten.
Men med den snabbhet som konspirationerna sprids numera, känns läget farligare än på länge.

En jämförelse till – Häxlagen
År 1608 fick Sverige en sträng häxlag. Den föreskrev dödsstraff för alla former av trolldom, som grundade sig på budordet ”du skall icke låta en trollkona leva.”

Många kvinnor dömdes till döden och som exempel nämns att ”Olof Fets hustru” dömdes till döden genom att halshuggas och brännas. Hennes brott påstods ha varit att hon åkt till Blåkulla och haft samlag med Satan. Straffet utmättes av Örebro tingsrätt och senare av Svea Hovrätt.

Men alla som begick liknande brott dömdes inte till döden. Men många dömdes till förvisning från bygden.
Ja vi dömer fortfarande till utvisning, om än inte för att någon haft en kärleksstund med Satan.

Varför tar jag upp denna fråga, vi vet ju alla att häxtiden är förbi och att det är ett svart kapitel i landets historia. Det kan väl inte upprepas igen, nu vet vi ju bättre………….

Nåväl då vill jag påminna om vilka vidriga påståenden som görs på nätet mot Greta Thunberg.
Om hennes bakgrund som barn till två förmögna personer, vilket är misstänkt.
Om hennes Asperger syndrom, som tydligen stör många. Det jag läst mig till om detta är bland annat att ”personen har en normal till hög intelligensnivå samt normal språklig förmåga, men signifikant nedsatt social interaktionsförmåga. Därtill måste personen ha väldigt specifika och intensiva intresse”

Lägg därtill alla teorier att hon är ett redskap för något stort finanshus som genom Greta vill ändra hela världsordningen. Inte sällan i kommunistisk riktning.
Jag har flera gånger i diskussioner frågat vems ärenden hon går och fått väldigt tydliga svar, att det rör sig om gigantiskt stora ekonomiska intressen. När jag har fortsatt att fråga vem som står bakom dessa intressen finns det aldrig något svar.
Ja, i något fall har jag blivit blockerad.  

Skulle hon kunna dömas till att brännas?
Inte enligt vår lagstiftning idag, men om alla konspiratörer finge sin vilja igenom så är svaret tveklöst JA.

Jag ser likheter mellan konspirationerna mot sextonhundratalets häxor och de som riktas mot Greta.
Att Greta hela tiden hänvisar till etablerad forskning spelar ingen roll. Det okända och obehagliga tar överhanden och drevet bygger på känslor och inte fakta.

Jag ställer samma fråga som jag började med. Är något nytt under solen?

Lämna ett svar