Känslor


Kramar
Kramen, något som pandemin förbjöd
Kramen, något som skulle bli vår död

Men en kram ger mycket mer än död
Den ger tröst när du är i nöd

En kram är något som berör
En omfamning när du är på bra humör

En kram är enligt Google tre sekunder lång
För kort säger jag i en klagosång

En kram skänker den sörjande tröst
Som barnet vid mammans bröst

Kramen är idrottarens gest
Vid målet, och för att vi är bäst

En lång kram förstärker relationer
och är bättre än militärens kanoner

En lugnande kram skapar inre balans
Och ger freden och friheten en chans
Om alla gav kramar blev militärer arbetslösa
Och vi skulle ej pengar på vapen slösa

Världen behöver mycket mera gemenskap
Ej stora ledares utstuderade fanskap

Så vänner, låt kramens dag den tjugoförsta
bli paradigmskiftet, det allra största


Att hålla handen
Att hålla en hand
Ger särskilda band
Kan sätta ett hjärta i brand

En hand skänker tröst
När det är svart i ditt bröst
Eller under livets höst

En hand får ett barn att le
Som från sagans fe
Har kärlek att ge

Den knyter vänskapsband
När det är krig i annat land
När världen står i brand

När din tid rinner ut
På vandringen ser ett slut
Behövs tröstens hand akut
Inför livets stora bokslut