Mina böcker

Människor, i olika situationer, intresserar mig. Maktspel i olika former likaså. Människors beroendeställning till varandra och hur det påverkar relationer är både spännande och skrämmande att studera. Mina två första romaner utspelar sig i finansvärlden där maktspel och olika maktmetoder är vanligt förekommande liksom en stor dos av girighet.

Den första av dessa romaner kom 2011, med namnet Girighet eller Makt och handlade om en liten banks ambition att växa, vilket också skulle medföra att den lilla bankens ledande personer räknade med ledande roller i den nya stora banken.

År 2015, kom en fristående uppföljare, som hette Guldfeber. Den lilla banken var uppslukad av en stor. Men maktspelet fortsätter på en högre nivå, girigheten växer och kriminella inslag hör till vardagen.

I min tredje roman, Någon måste få veta, från 2017, ändrades fokus ordentligt. Den utspelar sig i en helt annan miljö, men där maktspel mellan människor är ännu tydligare.
Den handlar om en gammal kvinna som berättar om sitt liv, fyllt av fattigdom, våld, utsatthet och droger.

I november 2019, kommer min fjärde roman. Den har fått namnet Borträknad och utspelar sig delvis på en tidningsredaktion. Berättelsens röda tråd är kränkande särbehandling, eller i dagligt tal, mobbning. Än en gång visar sig människornas sämsta sidor.

Information om varje bok finns separat. Där finns också priserna angivna. Vill du köpa flera av böckerna kan jag självfallet lämna rabatt.