Mina böcker

Människor, i olika situationer, intresserar mig. Maktspel i olika former likaså. Människors beroendeställning till varandra och hur det påverkar relationer är både spännande och skrämmande att studera. Två av mina romaner utspelar sig i finansvärlden där maktspel och olika maktmetoder är vanligt förekommande liksom en stor dos av girighet.

Den roman som nu är aktuell (hösten 2017) är från en helt annan miljö, men där maktspel mellan människor är ännu tydligare.

Den handlar om en gammal kvinna som berättar om sitt liv, fyllt av fattigdom, våld och utsatthet och droger.