Start

I mina två senaste romaner har jag velat peka på två mycket aktuella områden. I romanen Borträknad, från november 2019, beskriver jag livet på en arbetsplats och vilka följder som kränkande särbehandling kan få.

Två år tidigare, november 2017, ville jag genom romanen Någon måste få veta visa på problemet med våld mot kvinnor.  
Det är en gammal kvinnas berättelse om sitt liv i fattigdom, övergrepp, droger och många anhörigas alltför tidiga död.
Här gör jag jämförelser med kvinnors situation idag.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är Girighet-eller-Makt.jpgI oktober 2015 kom roman Guldfeber ut och i maj 2011 kom min första roman, Girighet eller makt. Båda utspelar i bank- och finansmiljö.

I Guldfeber följs maktspelet i den stora koncernen, liksom spelet i de kriminella ligor som lever med i hela berättelsen. En roman i nutid.
I föregångaren Girighet eller Makt är det den lilla banken som är i fokus. En annan tid, men vissa saker känns fortfarande aktuella. 

 


Priser, för varje bok, finns under fliken Mina Böcker, där böckerna presenteras var för sig. 

Både Girighet eller makt och Guldfeber  har uppförts som dansteater av Wendlas dansstudio i Östersund. En unik händelse som fick stor uppmärksamhet i massmedia. Här finns bilder från föreställningen.

Våren 2014 tolkade Wendlas dansstudio, efter mitt manus, berättelsen om Zara. En berättelse som inte utgetts som bok och som handlar om en tonårstjej med självskadeproblem, droger, våld, gängbildning och musik.
Första kapitlet i berättelsen samt bilder finns här.

Jag heter Torbjörn Ohlsson och du är välkommen till min sida!