Start

I mina två senaste romaner har jag velat peka på två mycket aktuella områden, nämligen kränkande särbehandling på en arbetsplats, eller som man säger i dagligt tal, mobbning. I romanen Borträknad, från november 2019, beskriver jag livet på en arbetsplats och vilka följder som kränkande särbehandling kan få.

Två år tidigare, november 2017, ville jag genom romanen Någon måste få veta visa på problemet med våld mot kvinnor.  Det är en gammal kvinnas berättelse om sitt liv i fattigdom, övergrepp, droger och många anhörigas alltför tidiga död. Jag gör också jämförelser med kvinnors situation idag.

SLUTSÅLD

Innan jag skrev ovanstående böcker kom jag ut med två stycken böcker som utspelar sig i bank- och finansbranschen. År 2015 kom boken Guldfeber. Det är en fristående fortsättning från boken Girighet eller Makt.
Boken Girighet eller Makt visar maktspelet i en liten bank, där ledning och styrelse har drömmar och ambitioner att utveckla banken till en stor och nationell bank.
I Guldfeber har den lilla banken slukats av en stor och då fortsätter maktspelet på en högre nivå. I Guldfeber får vi också följa hur kriminella ligor arbetar för att komma över bankens, eller bankens kunders pengar.

SLUTSÅLD

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är Girighet-eller-Makt.jpg

Priser, för varje bok, finns under fliken Mina Böcker, där böckerna presenteras var för sig. 

Både Girighet eller makt och Guldfeber  har uppförts som dansteater av Wendlas dansstudio i Östersund. En unik händelse som fick stor uppmärksamhet i massmedia. Här finns bilder från föreställningen.

Våren 2014 tolkade Wendlas dansstudio, efter mitt manus, berättelsen om Zara. En berättelse som inte utgetts som bok och som handlar om en tonårstjej med självskadeproblem, droger, våld, gängbildning och musik.
Första kapitlet i berättelsen samt bilder finns här.

Förutom ovanstående romaner har jag också medverkat till att dokumentera en skrift om Gräftåvallens utveckling. Eftersom vi har en fjällstuga i Gräftåvallen och har vistats där mycket så kändes det positivt att få ingå i en grupp som berättat om ortens utveckling, från tiden när Gräftåvallen var en fäbodvall, fram till idag när det är en modern turistort. 

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är 190-Graftavallens-utveckling-731x1024.jpg

Min allra senaste skapelse handlar om mig själv och om min familj.  I slutet av 2022 tryckte jag min självbiografi som fick namnet Från min horisont, där jag beskriver mig själv och min familj. Det har varit en tanke hos mig i många år att jag skulle skriva den och under 2022, under tiden som jag behandlades för en sjukdom så blev den klar. Det är ingen bok som är till salu, men jag vill ändå nämna den i det här sammanhanget, eftersom det är den roligaste bok som jag medverkat i. Att gräva i sitt förflutna var mera spännande än jag någonsin hade anat.  

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är 2022-12-05-20.50.50-717x1024.jpg

Jag heter Torbjörn Ohlsson och du är välkommen till min sida!