Välkommen

I mina två senaste romaner har jag velat peka på två mycket aktuella områden, nämligen kränkande särbehandling på en arbetsplats, eller som man säger i dagligt tal, mobbning. I romanen Borträknad, från november 2019, beskriver jag livet på en arbetsplats och vilka följder som kränkande särbehandling kan få.
Två år tidigare, november 2017, ville jag genom romanen Någon måste få veta visa på problemet med våld mot kvinnor.  Det är en gammal kvinnas berättelse om sitt liv i fattigdom, övergrepp, droger och många anhörigas alltför tidiga död. Jag gör också jämförelser med kvinnors situation idag.
Borträknad finns fortfarande att beställa, medan Någon måste få veta är slutsåld.

.                     

——————————————————————————————————————–

Innan jag skrev ovanstående böcker kom jag ut med två böcker som utspelar sig i bank- och finansbranschen. År 2015 kom boken Guldfeber. Det är en fristående fortsättning från boken Girighet eller Makt.
Boken Girighet eller Makt visar maktspelet i en liten bank, där ledning och styrelse har drömmar och ambitioner om att utveckla banken till en stor och nationell bank. Maktspelet följs i styrelserum och i ledningsgrupper.
I Guldfeber har den lilla banken slukats av en stor och maktspelet fortsätter på en högre nivå. I Guldfeber visas också hur kriminella ligor arbetar för att komma över bankens, eller bankens kunders pengar. Både .
Girighet eller Makt finns fortfarande att beställa, medan Guldfeber är slutsåld.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är Girighet-eller-Makt.jpg

Både Girighet eller makt och Guldfeber  har uppförts som dansteater av Wendlas dansstudio i Östersund. En unik händelse som fick stor uppmärksamhet i massmedia. Här finns bilder från föreställningen.

Girighet eller Makt har också använts och delats ut till Mittuniversitetets ekonomlinjer i både Östersund och Sundsvall. Lite som en illustration över hur bankvärlden såg ut på åttio- och nittiotalet, när kontoren var i centrum för all bankverksamhet.

Priser, för varje bok, finns under fliken Mina Böcker, där böckerna presenteras mera var för sig. 

Wendlas dansstudio, har förutom böckerna från bankvärlden, uppfört berättelsen om Zara, efter mitt manus. En berättelse som inte utgetts som bok. Den handlar om en tonårstjej med självskadeproblem, droger, våld, gängbildning och musik.
Första kapitlet i berättelsen samt bilder finns här.

—————————————————————————————————————-

Förutom ovanstående romaner har jag medverkat till att dokumentera en skrift om Gräftåvallens utveckling. Eftersom vi har en fjällstuga i Gräftåvallen och har vistats där mycket så kändes det positivt att få ingå i en grupp som berättat om ortens utveckling, från tiden när Gräftåvallen var en fäbodvall, fram till idag när det är en modern turistort. 

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är 190-Graftavallens-utveckling-731x1024.jpg

————————————————————————————————————–

Under 2023 har jag, tillsammans med Tullus SG:s styrelse, arbetat fram en historik av den gamla och framgångsrika klubben. Klubben bildades 1901 och har både världsmästare och olympiska medaljörer bland sina aktiva. Det var ett spännande uppdrag som slutfördes inför julen 2023. Den här skriften kan beställas hos Tullus SG, via deras hemsida: https://www.tullus.se/


Min allra senaste skapelse handlar om mig själv och om min familj.  I slutet av 2022 tryckte jag min självbiografi som fick namnet Från min horisont, där jag beskriver mig själv och min familj. Det har varit en tanke hos mig i många år att jag skulle skriva mina memoarer. Under 2022 behandlades jag för en sjukdom och jag använde tiden för rehabilitering till att skriva om mig själv.
Det är ingen bok som är till salu, men jag vill ändå nämna den i det här sammanhanget, eftersom det är den roligaste bok som jag medverkat i. Att gräva i sitt förflutna var mera spännande än jag någonsin hade anat.  

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är 2022-12-05-20.50.50-717x1024.jpg


Jag heter Torbjörn Ohlsson och du är välkommen till min sida!