Frihet


Tankar om frihet
Likt sommarsvalan som fritt svävar
Föds tankar och jag intet bävar
Tankar och synfält är mitt
Det vackra jag ser är fritt

Musiken jag hör är varlig
I ett annat land farlig
Strängens vackra vibrato
Är som Caffé macciato

Jag kan vandra på mitt kala fjäll
Slippa makternas kartell
Norrskenet fladdrar inbjudande
Ger mänskligheten sitt erbjudande

Jag formar mina egna ord
Som i annat land betyder mord
Där varje mening och varje fras
Innebär en tillvaro i kras

Mina bilder får jag för dig visa
Och kan vår frihet prisa
Granens tunga barr hänger
Förvrängs ej i lögnens bassänger

Jag läser båd`saga och dikt
Utan att tvingas till bikt
Satansverser eller Kafka
Bibel och kvällstidningsblaska

Ta ej vår frihet för given
Med mörka krafter på offensiven

Frihet har offrats i många länder
Börjar ofta med anlagda bränder
Över världen går mörkbruna trender
Som vill skilja vänner från vänner