Dagsverser 2014


2014-09
Åter så övergår vissa politiker mitt förnuft.
Behandlar frågor som om de vore luft.
NUON – osannolik som Harrisburg
Inträffade nog inte – allt var en humbug
Men Maud belönas, som tigit har
KU hanteringen finns ju delvis kvar
Och Annie hon stöttar och gillar
att Maud inget säger om regeringens killar
Vi väntar med spänning på nästa steg
När Maud nu hos LKAB går till sitt kneg
Kan hennes tystnad förädla malmen till guld
Nu med centermamman vid rodret så huld