Hur förändras samhället efter Corona?

Coronapandemin har tagit över nästan all debatt i samhället. Många missförstådda genier skriker ut sin frustration över att inte regeringen, eller Folkhälsomyndigheten (FHM) fattar beslut om att använda skyddsmasker. Andra lika missförstådda är lika frustrerade över att maskförespråkarna inte begriper att skyddsmaskerna inte ger något skydd att prata om…

Jag tycker att det börjar bli dags för en annan och ny nivå på diskussionen. En värld som varit mer eller mindre stängd under så lång tid kommer att förändras. Restriktionerna kommer dessutom att fortsätta länge än.

Stora förändringar är i grunden intressanta. Det gäller både i näringslivet och i samhället i övrigt. Människor intar nya roller, nya ledargestalter stiger fram och gamla lösningar gäller inte längre.
Ser vi bakåt, så har samhället genomgått stora förändringar när jordbrukssamhället övergick i industrisamhället. Nästa skede är informations- och kommunikationssamhället och förmodligen har många ansett att vi redan lever i det samhället.
Jag är däremot övertygad om att övergången till kommunikationssamhället på allvar börjar i och med pandemin som härjar.
Det kommer att innebära att ledare för föråldrade organisationer inte kommer att behövas i samma omfattning som tidigare. Vi kommer säkert att få läsa många av dessa ledare sprida sin frustration på nätet. Det kommer att växa fram nya arbetssätt och nya ledare och i grunden är det spännande.  

Vilka förändringar kan vi vänta oss?
Det beror givetvis på vilken tidshorisont vi tänker oss, men om vi ser några år framåt, så är jag säker på att vi ser stora förändringar.
Jag listar några områden som kommer att påverka oss människor och lite grann om vilka följder det kan få för olika människor.

Här skulle jag vilja se en samlad aktion från politiker, näringsliv och universitet som genom olika scenariobeskrivningar skulle förbereda samhället på vilka förändringar vi står inför. Det är absolut viktigare att diskutera än för- och nackdelar med ansiktsmask.

Arbetssätt
Tekniken har länge medgett att många kan arbeta hemifrån, men av slentrian så har man åkt till jobbet för att göra det man lika gärna kan göra hemifrån. Nu när många har jobbat hemifrån och insett att det fungerar jättebra, så kommer detta, att i olika former att permanentas och det kommer att bli effekter av detta, till exempel:
Mindre arbetspendling, som ger positiva miljöeffekter, men förmodligen problem för bussbolagen.
Behov av färre och annorlunda arbetslokaler för företagen. Lokaler kommer att sägas upp eller förändras, men det kommer också krav på vettiga arbetsplatser hemma i bostaden. Här måste arbetsgivarna försäkra sig om att det finns bra arbetsplatser och förvaringsutrymmen för arbetsmaterial.
Företagsförsäkringarna måsta ändras. Inträffar en olycka på en arbetsplats är det företagets försäkring som gäller. Händer en liknande olycka, under arbetstid, i hemmet gäller idag inte företagens försäkringar och kanske inte heller hemförsäkringen. Det här måste bli ett prioriterat område för näringslivet.
Gamla stora kontorskomplex kommer inte att behövas i samma utsträckning. Det innebär i sin tur att många fastighetsbolag får problem, eller nya utmaningar. Vad gör man av lokaler som helt plötsligt inte behövs?
Behov av flera delegerande och uppföljande chefer och färre chefer som vill ha alla inom synhåll, för att kunna kontrollera att personalen verkligen jobbar. Många chefer av den kontrollerande typen kommer att försvinna.

Påverkan på olika branscher
Räknar här upp några branscher där jag är övertygad om att vi får se stora ändringar framöver:

Hotell
När många konferenser sker digitalt kommer affärsresandet att minska. Man har nu sett att det inte är nödvändigt att alltid åka från till exempel Östersund till Stockholm för att delta i affärsmöten. Till fromma för familjeliv, hälsa och klimat kommer inte alla hotell att behövas. Andra överlever, men ändrar form.
I de större städerna, där företagens huvudkontor ofta finns skulle jag tro att många hotell kommer att låta företag köpa in sig som delägare och bli så kallade företagshotell.

Restauranger
Redan nu en hårt prövad bransch. I och med ett minskat affärsresande minskar också företagens representation och restaurangernas omsättning.
Hemarbetet innebär att det inte behövs lika många lunchrestauranger.
Men visst kommer det att finnas restauranger även i framtiden, men förmodligen måste de finna delvis nya koncept för att överleva. Catering har blivit stort och kommer säkert att öka.
När restaurangerna blir färre slår även det mot fastighetsbranschen, som måste hitta nya sätt och nya kunder till sina lokaler.

Handel och e-handel

Här pågår redan en stor förändring. De fysiska butikerna får allt jobbigare att överleva, medan köpcentrum och e-handeln tar hand om de stora kundströmmarna.
Men e-handel kan säkert också rädda många av de mindre affärsföretagen. Jag har sett bra exempel, när mindre butiker hyr en gemensam affärslokal, så att kunder får se och prova t.ex. kläder, som de kan beställa via nätet. Det kommer att växa fram många fler idéer hur man kan utveckla sin e-handel, men ändå, åtminstone till en del, finnas kvar med en liten butik.
Och även färre butiker mot fastighetsbranschen.Turismbranschen
Kommer absolut att överleva, men förmodligen förändras. Visst kommer många att åka på solresor till Medelhavet, när det blir lättare att flyga, men jag är övertygad om att många kommer att ändra sina semestervanor.
Och precis som i Sverige, så är det fastigheter, hotell och restauranger som kommer att drabbas på de stora turistorterna, runt om i världen.  

Det blir populärare att semestra klimatsmart och inte trängas i restauranger och hotell på turistorter. Mera fjällvandring, mera äventyr med kanot och cykel.
Företag i ”vildmarksbranschen” kommer att bli vinnare.

Kommunikationssystem
En klar vinnare. Många har nu sett hur bra det går att hålla kontakt via Teams, Zoom och andra kanaler. De är bara i början och deras betydelse kommer att växa.

Politiken – urbana normen
Som jag skrev tidigare så behöver nya trender nya ledare. Nu har visserligen inte politiker skapat pandemin, men de har varit med att bygga samhället, till vad det är idag. Den urbana normen har växt sig starkare, trots att vi har tekniska lösningar som kan underlätta en utveckling i motsatt riktning.
När nu samhällsutvecklingen kommer att förändras, oavsett vad dagens ledande politiker säger, då borde succesivt nya mera visionära politiker få ta plats.

Jag blev inte imponerad när jag i en artikel i DN nyligen läste hur finansmarknads- och bostadsministern, Per Bolund, argumenterade får att förtäta i stadskärnorna.
Anledningen var att människorna sökte sig till affärscentra utanför stadskärnorna.
Att först medverka till att stora affärscentra växer fram, för att sedan argumentera för att stadskärnorna måste fyllas med butiker. Att också grönområden ska tillåtas i centrum får jag inte alls att gå ihop. Bara idén att kunna spara grönområden när man förtätar är får svårt för mig.

Det jag saknade i Per Bolunds resonemang var att han glömde hela Sverige utanför städerna.
Visst kommer det att finnas tomma lokaler i städernas centrala delar, men lösningen kan ju inte vara att försöka locka affärsområdenas kunder till centrum.
Jag skulle ha blivit mycket nöjdare om Per Bolund skrivit att nu har vi teknik så att folk kan arbeta mycket effektivt på distans och att de dessutom inte behöver trängas i förtätade stadskärnor eller bo nära jättelika, men kanske tömda affärscentrum utanför städerna.

Jag är rätt säker på att näringslivet snabbt kommer att hitta nya ledare, som utvecklar företagen, dess personal och rutiner i distansarbete, men när kommer det politiska systemet att inse att det krävs nytänkande och nya hjärnor.

4 kommentarer på “Hur förändras samhället efter Corona?”

  1. Delar din uppfattning, ska bli spännande att blicka bakåt 2030 och se hur vi hanterade möjligheter och svårigheter.

  2. Här finns möjligheten att damma av ”hela Sverige skall leva” pandemin har ju visat, som du säger, att vi inte behöver sitta i stora företagslokaler ellar handla i enorma butikskomplex. Om detta blir den nya verkligheten behöver vi inte heller bo och trängas i stora bostadsområden.

    1. Precis Birgitta.
      Många företag och organisationer borde ta tillfället i akt och försöka hitta nya kreativa lösning inför framtiden.
      Tekniken finns – det handlar om vilja och mod..

Lämna ett svar