Tryckfrihetens dag – lika viktig som nationaldagen

Den andra december 1766 klubbades Tryckfrihetsförordningen igenom i Sverige. En dag som jag tycker är lika viktig som nationaldagen. Den svensk som borde få mera uppmärksamhet denna dag hette Thure Gustaf Rudbeck. Han bodde på Edsbergs slott och var den person som allra intensivast drev frågan om att införa tryckfrihetsförordningen.
Sverige blev därmed den första nation som införde en tryckfrihetsförordning.

I dag ifrågasätts tryckfriheten på många håll i världen, tyvärr också i Sverige och jag tycker att denna dag borde uppmärksammas mera än den gör.

I dag är tryckfrihetsförordningen en grundlag och berör frågor om tryckfrihet och yttrandefrihet och kan inte ändras med mindre än två riksdagsbeslut, med val däremellan.

Trots detta grundlagsskydd tycker jag inte att vi kan ta lagen för given. Det pågår i många länder angrepp på tryckfriheten och i en del diktaturstater finns den överhuvudtaget inte.

Tyvärr är inte Sverige undantagen dessa angrepp. Det finns mörka krafter som vill inskränka tryckfriheten och inskränka yttrandefriheten.

Jesper Bengtsson, som är författare, journalist och ordförande i Svenska PEN, säger så här:
– Över hela världen är tryck- och yttrandefriheten satt under hårt tryck och all uppmärksamhet som visar på dess värde är viktigt. Jag har skrivit så länge jag kan minnas och tar rätten att hamra fram orden, meningarna och texterna för given, men det kan man inte göra. Den rätten måste försvaras.

Han förklarar också Svenska PEN:s outtröttliga arbete så här:
– Svenska PEN ger stöd åt hotade och fängslade författare. För att deras situation ska bli känd uppvaktar vi beslutsfattare som driver offentliga kampanjer. På senare tid har vårt fokus handlat mycket om Belarus, där det pågår en demokratisk och fredlig revolt mot diktaturen, men också ett försök att stoppa utvecklingen och författare och konstnärer är hårt ansatta.

Jag tror ingen kan ha undgått president Trumps angrepp på medierna. Det visar att inte ens i de länder där vi tar tryckfriheten som given, är den given.
I de flesta s.k. kommunistländer är tryckfriheten i stort sett obefintlig, så det visar att den hela tiden är viktig att kämpa för.

Hot mot journalister är tyvärr inte ovanligt heller i Sverige, faktiskt inte ens i fredliga Jämtland.  

Min förhoppning är att vi framöver kan leva efter Thure Gustaf Rudbecks kloka ord från 1760. ”Jag önskar i allmänhet, att de band som nu fjettra tryckerierna, pennorna och förnuftet, blifva lossade, på det klokt folk må sedermera få obehindradt upplysa sina medborgare.”  

Lämna ett svar