Tänk om Ragundas forsar inte vore utbyggda

När jag hittade en gammal bild från Hammarforsen före utbyggnaden triggades min fantasi.

Tänk om
Tänk om inget av alla nio stora kraftverk inom kommunen vore utbyggda. Jag har tyvärr inte bilder på hur det såg ut på övriga kraftverksplatser före utbyggnaden, men kan väl gissa att det var ungefär som vid Hammarforsen, eller en längre sträcka med mindre forsar, men längs en lång sträcka av älven.

Låt tankarna leka en stund hur det skulle kunna ha blivit.

Sverige
Skulle vara fattigare.
I dag producerar nio stora kraftverk massvis med energi som befolkningen i andra delar av landet och även Europa har nytta utav. Ragundas befolkning förbrukar inte speciellt mycket utav allt som produceras.

Ragunda
Skulle Ragunda vara fattigare?
Säg det. Visserligen behöver Ragundaborna också energi, men av all el som produceras i kommunen idag, går det ekonomiska överskottet någon helt annanstans.

Och jag hävdar att outbyggda forsar, är vackrare alla dagar i veckan, än en utbyggd fors och den bortplockade skönheten får Ragundaborna dras med, just alla dagar i veckan.
Till det kommer inga turister och tittar på betongklumpar till kraftverksbyggnad och en tom älvfåra – däremot finns förutsättningar till många besökare och mycket aktiviteter i en outbyggd älv, med många forsar.

Inte ens i Ragunda är en tömd älvfåra vacker
Inte heller en grå kraftverksbyggnad

Döda fallet och Ragundasjön
I mina fantasier, när jag skriver detta, tänker jag inte på Döda fallet och Ragundasjön. Storforsen, som förvandlades till ett dött fall, var en olyckshändelse och inga dåliga affärer från den tidens politiker och affärsmän.
Tvärtom, så var nog tanken med att leda en del av vattnet förbi forsen affärsmässigt förnuftig. Laxen skulle kunna vandra och timret skulle kunna flottas.
Men något gick ju fel.
I dag skulle Döda fallet kunna vara ett fantastiskt komplement till en outbyggd älv.
Tänk vilket fiske, tänk vilka utsiktsplatser, tänk vilka möjligheter för duktiga företagare, tänk………..tänk…..
Döda fallet som världsarv och uppströms alla forsar.
Tanken svindlar….


Men behovet av el är väl viktigt….
Absolut och med en outbyggd älv så hade inte Ragunda levererat lika mycket billig energi som man gör idag. Stockholmare och skåningar kanske hade tvingats bygga ytterligare något kärnkraftverk.

Men…….
Nu finns kraftverken där. De producerar mängder med energi som gläder i stort sett alla utom just Ragundaborna.
Men jag måste ju se verkligheten som den är och att kraftverk måste byggas där det finns forsar. I det avseendet är nog Ragunda rätt unik. Inom kommunen finns nio stora kraftverk och utan att veta säkert så tror jag att det är den kommun som har de flesta kraftverken.

Det jag reagerar allra mest emot är att Ragundaborna inte får någon vettig ersättning. Det gäller givetvis alla kommuner där det finns vattenkraft, men jag använder Ragunda som exempel.
Det Ragundaborna borde få ersättning för är i första hand den energi som produceras och används förmånligt på andra håll i landet.
Den andra delen som jag tycker ska kompenseras är för alla stora ingrepp i naturen. Lite som sveda och verk om vi pratar i domstolstermer.
Nu ägs kraftverken av bolag som inte behöver skatta i Ragunda. Det är företagsbeskattningen som styr detta, men staten borde kunna agera och hitta ett system där kraftverkskommunerna kompenseras på ett vettigt sätt.

Skulle Ragunda tillhöra Norge skulle de ersättas med etthundranittiotre miljoner kronor.
Men det är givetvis svårt att jämföra rakt av. Det norska skattesystemet kanske innehåller andra delar som man måste ta hänsyn till.
Dagen skatteutjämningssystem i Sverige som ska utjämna skillnader mellan rika och fattiga kommuner räcker inte på långa vägar. Det är heller inte tänkt enbart för att rätta till skevheter som det blir för kraftverkskommuner.
I Ragunda uppgår skatteutjämningsbidraget till etthundratjugofem miljoner och det kanske skulle korrigeras en del om Ragunda skulle ersättas enligt norska modellen.

Men för att inte snirkla in mig i uträkningar som jag inte behärskar, så är kontentan av detta inlägg att jag tycker att Ragunda ska kompenseras mycket bättre än man gör idag.

Etthundrafemtio miljoner per år om allt annat är oförändrat tycker jag är ett rimligt krav…
Vad tycker du?


Lämna ett svar