Ensamhet – lika farligt som att röka femton cigaretter per dag

Jag minns en sommarpratare för rätt många sedan, som hade invandrat till Sverige. Hans sommarprogram handlade om hur han togs emot i Sverige och vad han tyckte var det mest konstiga i landet. En sak reagerade jag så pass mycket för att jag fortfarande minns hans ord:
– Det jag tycker är det konstigaste är att det finns något som heter ”jourhavande medmänniska.” Alltså ett telefonnummer som man ska ringa när man har det jobbigt. Varför pratar man inte med sina vänner, släktingar och grannar, utan ringer en helt okänd person och lättar sitt hjärta för.

Frågan kändes berättigad och jag tyckte sommarprataren satte fingret på något mycket speciellt för oss i landet. Många är ensamma, men på något sätt försöker vi hitta lösningar, att någon ska fixa problemen. Kanske den duktiga ”någon annan”

På senare tid har det kommit utredningar om hur ensamheten breder ut sig och hur skadlig den är, så man kanske inte ska se ned på ”jourhavande medmänniska, även om det känns som en nödlösning – vi måste i vårt utvecklade land kunna göra bättre.

England
Theresa May insåg problemet med ensamhet och för några år sedan beslöt hon sig för att göra något. Hon sa så här:
– Jag vill konfrontera denna utmaning för vårt samhälle och för alla oss som agerar mot ensamhet. Den som drabbar äldre, vårdare, de som förlorat sina nära och kära, folk som inte har någon att prata med och dela sina tankar och upplevelser med.
Hon beslöt att tillsätta en ensamhetsminister, som idag heter Mims Davies.

Femton cigaretter
Flera utredningar har visat hur hälsofarligt ensamhet är och May sammanfattar det ungefär så här. ”Social isolering anses vara dubbelt så farlig som fetma, mindre hälsosamt än att inte träna och lika skadligt för hälsan som alkoholism eller att röka 15 cigaretter per dag. 
Ensamheten innebär en ökad risk för att utveckla hjärt-kärlsjukdomar, stroke och demens.”

Röda Korset i England uppskattar att minst nio miljoner människor lider av ensamhet och en strategi som de har i England är att läkare senast 2023 ska kunna ordinera sociala förskrivningar.    
Mims Davies har vid flera tillfällen också sagt att England måste lära sig mera av länderna i södra Europa. De är bättre att ta hand om sina äldre.

Hur är det i Sverige
Faktiskt inte mycket bättre och det finns röster att även Sverige behöver en ensamhetsminister. Utredningar i Sverige visar att ungefär 300 000 personer är socialt isolerade och var tionde person över 75 år träffar inga anhöriga, vänner eller bekanta mer än någon enstaka gång varje månad.
Och vi har tydligen ingen strategi hur ensamheten ska kunna brytas.

Men en del av undersökningarna visar också att Sverige skiljer sig en aning från bland annat England och även länderna i södra Europa.
Räknar vi antalet hushåll med en person har vi väldigt många. Omkring en miljon bor ensamma men långt ifrån alla dessa känner sig isolerade. Ungdomar som flyttar hemifrån har ofta sitt första hem som ensamstående. Dessutom har vi världens högsta skilsmässostatistik som gör att många bor ensamma, men känner sig för den skull inte ensamma.

Socialt isolerade – statistik för Sverige
Social isolering i procent för män och kvinnor i olika åldersgrupper 2016–2017

Källa: Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC)

Vad kan vi dra för slutsatser av denna statistik?
Inga stora skillnader förutom för två åldersgrupper. I gruppen 55–64 år är männen mycket mer isolerade än kvinnorna. Medan i åldern 65-74 år är kvinnorna mer isolerade.

Vad skillnaderna beror på finns inget enhetligt svar, men själv gissar jag att i intervallet 55-64 år så är det skilsmässorna som gör skillnaden. Jag tror att män som separerar blir ensammare än kvinnor som oftare har barnen boende hos sig.
Sedan kanske (men nu gissar jag ännu mera) att de inte erkänner sig vara i behov av andra, utan försöker klara sig själva med sina känslor och att män är sämre på att vårda sociala nätverk.
Äldre kvinnor verkar vara mer socialt isolerade än äldre män. Den troligaste förklaringen till det är att det är vanligast bland sammanboende par att kvinnan överlever mannen och blir ensamboende. Avsaknad av anhöriga och vänner kan då ge en ökad isolering.

Ordinera sociala förskrivningar.    
Det som England är på väg att göra tycker jag känns mycket rätt. Att läkare ska kunna göra sociala förskrivningar. Självklart kan man inte tvinga någon att börja socialisera sig, men om läkare på ett bra sätt förklarar fördelarna med att ha ett socialt anpassat liv, tror jag många anstränger sig att få det.

Tänk också på vilken resurs som många ensamma, ofta äldre, skulle vara. Jag tänker på:
– Bidra i olika föreningar. Det finns föreningar för nästa alla intressen, så något borde passa.
– Delta i studiecirklar. Här har många också egna erfarenheter som de kan dela med sig av. Kanske också kan bli cirkelledare.
– Medverka i olika välgörenhetsorganisationer.

Jag har svårt att rangordna betydelsen av olika aktiviteter, men är helt övertygad om att många ensamma har en viktig uppgift att fylla till gagn för både sig själva och den studiecirkel, eller förening som får ta del av deras hjälp.

Att vara själv
För att ingen ska missförstå. Självvald ensamhet kan vara oerhört skön. Att under några dagar, eller en vecka, vara helt ensam är vilsamt, men då är man ändå inte ensam.
Det är skillnad på att vara själv och att vara ensam. 

Till sist
Men det största ansvaret borde vi klara av att ta helt utan politikernas hjälp. Nästa gång du stöter på en granne: säg hej. Både hans och ditt liv kan hänga på det.


2 kommentarer på “Ensamhet – lika farligt som att röka femton cigaretter per dag”

  1. Läste en rapport för några år sedan om vad som var farligast för människan.

    På plats nummer ett: Ensamhet, att inte ha några vänner.

    På plats 6 och 7 tror jag alkohol och cigaretter kom.

    Hur vetenskaplig rapporten var, vet jag dock inte.

Lämna ett svar