Makt, mobbning och härskarteknik

För ungefär ett år sedan ställde jag frågan i ett blogginlägg om mobbning och härskarmetoder. Jag ville få berättelser och synpunkter och jag blev bönhörd.
Det ramlade in mängder med berättelser och det visade sig, det jag egentligen visste, att mobbning är ett jätteproblem på många arbetsplatser, föreningar och skolor.

Anledningen till mina frågor var att jag hade börjat skriva på den roman som förhoppningsvis kommer ut under senhösten och ville ha exempel på härskartekniker som personer kan utsättas för.

Innan jag började skriva läste jag också många rapporter och berättelser om hur det är att vara utsatt för mobbning, eller som det egentligen heter, kränkande särbehandling.

Vad kom jag fram till
Jag har gjort en liten sammanställning över de vanligaste mobbningsformerna och börjar med frågan om vem är det som mobbar och varför.
Till att börja med går det konstatera att mobbning är jättevanligt. Omkring var tionde person mobbas i arbetslivet.
Det är också viktigt att konstatera att mobbning inte är en konflikt, utan det handlar om kränkningar och enkelriktade handlingar.

Makt
Det handlar nästan alltid om makt. Någon mobbar en annan för att få makt, eller för att behålla makt. Den som utsätts betraktas som någon slags hot eller hinder. Hindret behöver inte finnas på själva arbetsplatsen, men personen upplevs ändå kunna utgöra ett hot mot mobbaren.
Det är inte heller ovanligt att det hämnd för gamla oförrätter som ligger bakom, eller att visa resultat inför en överordnad.

Härskarteknikernas enda syfte är att manipulera och förminska.

Exempel på handlingar och metoder
Att osynliggöra
: Personen ”finns inte” i sammanträdesrummen, fikarummen etc. Diskussionerna går förbi personen oavsett dennes kunskaper i ämnet eller inte.

Att förlöjliga: En persons åsikter vrids och vänds i syfte att förlöjliga. Även här spelar faktakunskaper ingen roll. Det gäller att tysta personen.

Att undanhålla information: En klassisk metod för att skaffa sig ett övertag inför en kommande diskussion eller debatt.

Att ignorera och inte låtsas höra vad personen säger, undanhålla information, sluta hälsa och försvåra arbetet är väldigt subtila signaler och ett första steg mot att smula sönder en persons självkänsla.
Nästa steg är att fler kolleger hänger på och det blir okej att öppet förolämpa, ironisera och ifrågasätta sin kollega.

Sociala medier Inte ovanligt att man har slutna grupper på en arbetsplats eller en förening, för att medlemmar på ett lättsamt sätt ska kunna delge varandra tips och erfarenheter. Rätt använt är detta en enkel och användbar metod, medan den kan vara skrämmande otäck om det används fel. Jag tänker på om en person inte tillåts bli medlem i gruppen, eller om personens åsikter aldrig kommenteras, eller kommenteras i nedlåtande ordalag.  

Följder
Eftersom mobbning sällan stoppas i tid, slutar det oftast med att den som blir mobbad tvingas lämna sin arbetsplats.
Men det finns exempel på betydligt allvarligare händelser innan mobbningen slutar.

Om chefen är den som mobbar, vad gör man då?
Docent Kristina Öberg har studerat och forskat mycket om orsaker till mobbning och hur man ska förhålla sig om man blir utsatt. Hon har några generella råd om hur man ska bete sig.

Om chefer mobbar då är det ofta mycket svårt och man bör ställa sig frågan om det är värt att vara kvar på arbetsplatsen. Men självfallet ska man inte ge upp på en gång. Några råd:

   – Då får man gå till chefens överordnade, men av erfarenhet vet jag att det är svårt att få stopp på, säger Kristina Öberg.

Om alla utvägar prövats, bör man lämna sitt jobb och kräva avgångsvederlag, tycker Kristina Östberg.

Om chefen misstänker mobbning
Om man som chef tror att det pågår mobbning på sin arbetsplats bör chefen snarast överlåta till en oberoende person som är kunnig på mobbning att göra en analys av situationen.
– Bedöms det som mobbning måste rättsläget vara säkert för alla parter, även för mobbaren, säger Kristina Öberg.

Hon betonar till sist:
   – Den som är utsatt för mobbning behöver tid att rehabilitera sig, dels att återhämta sig psykiskt och fysiskt. Men också att hantera rädsla, ångest och den skadade självbilden som man fått på grund av mobbningen. Sorgligt nog hamnar många i en livskris och tvingas gå i terapi.

Till sist
Det här ämnet är stort och komplicerat. Mitt inlägg här har bara skummat på ytan, men det finns också enkla sätt, att hantera mobbningssituationer och som är bra att känna till. Dem återkommer jag till i något kommande inlägg.

2 kommentarer på “Makt, mobbning och härskarteknik”

 1. Bra, tydligt och behöver tas upp igen!
  Detta är vanligare än män tror och är TABU att tala om då får man lämna jobbet som i mitt fall.
  Chefen vände på allt och så att jag mobbade personalen med att säga så….?
  Kallas för ”Gaslighting” viktigt att veta för annars tror man att man är tokig och det är det som är meningen.
  Finns många bra bilder som kan hjälpa en bild säger mer än tusen ord.
  Men ord kallas ”dom tusen nålsticket” som kan skada till sjukdom utmattningsyndrom.

Lämna ett svar