Hur undviker man placerings- och investeringsbedrägerier?

Tror att du också känner igen situationen om att bli kontaktad och erbjuden möjlighet att placera pengar, eller börja spara, hos företag som erbjuder osannolikt fina villkor. Erbjudandena brukar komma under hela året, men har vissa toppar. En sådan topp är just nu, efter årsskiftet och inför deklarationstiden. Banker och försäkringsbolag brukar skicka ut årsbesked.
Då brukar det komma, per brev, sms, mail, via facebook eller andra sociala medier där man får veta vilka dåliga villkor som bankerna har och hur fantastiska villkor du erbjuds. Tyvärr stämmer inte detta och du får därför några tips på hur du kan avslöja ett investeringsbedrägeri.

I mitt ”gamla liv” som säkerhetschef blev jag ofta kontaktad av kunder som blivit blåsta och ville ha hjälp för att få tillbaka sina pengar. De fall jag följde slutade aldrig bra för kunderna.
Fortfarande, om än sällsynt numera, kontaktas jag av personer som vill ha min hjälp. Jag har inga sådana möjligheter utan misstänker du brott ska du göra polisanmälan.

Det bästa är att direkt kastar erbjudandetmen om du inte gör det får du här några tips på frågor som du bör ställa.

Hur fick du tag i mitt namn?
Med stor sannolikhet kommer du att få höra att du är speciellt utvald, men i praktiken har man hittat ditt namn i telefonkatalogen, taxeringskalendern eller dylikt. Det är viktigt att få dig att känna dig betydelsefull!

Kan du skicka information som jag kan läsa?
Begär information om företaget, exempelvis organisationsnummer, bank och revisor. Kontrollera företaget med aktuella register!

När kan jag få komma upp på kontoret?
En oseriös rådgivare vill inte ha besök på ”kontoret”!
De har förmodligen inte heller något kontor.
Insistera!

Vilken myndighet har tillsyn över er?
Om rådgivaren inte kan svara på detta eller om han uppger att hans verksamhet inte behöver stå under tillsyn: Stor varningssignal!
Jag minns jag ställde frågan till en person som ville att jag skulle köpa bitcoin – och fick det fantastiska svaret att bitcoins styrka var att de stod just utan tillsyn av någon myndighet.
Jag blev inte övertygad….

Var kommer mitt kapital att finnas?
Det är viktigt att kundernas investeringar inte sammanblandas med företagets tillgångar utan att de hålls åtskilda. Har du tillgång till kapitalet? Vilken bank används? Kontrollera!

Vilka är kostnaderna för produkten?
Ta reda på exakt vilka kostnader som belastar investeringen. Begär skriftliga uppgifter om samtliga kostnader. Får du inte uppgifterna: Avstå!

Finns produkterna noterade på någon börs?
”Oseriösa” produkter finns aldrig noterade på någon börs eller auktoriserad marknadsplats då reglerna för noterade produkter är stränga.

Vart vänder jag mig vid en eventuell tvist?
Försäkra dig om att det finns en instans dit du kan vända dig vid en eventuell tvist. Fråga om företaget har en ansvarsförsäkring och i vilket försäkringsbolag. Kontrollera uppgifterna!

Till sist
Vid några tillfällen har jag gjort just det här – ställt en massa besvärliga frågor och ibland försvinner bara företaget, ibland försöker de övertyga om hur förträffliga de är och att t.ex. övervakning, tillsyn och insyn inte behövs just för deras produkter.

Det är inte heller ovanligt att personer som investerat i blufföretaget, blir deras bästa säljare. De får emellanåt någon slags kontobesked där de beskriver vilken fantastisk värdeökning som investeringen haft.
Dessa personer hittar du lite varstans, inte minst ute på sociala medier

Bränn inte dina besparingar…..

Lämna ett svar