Ökad rikedom ger ökad girighet

Vi har inte råd ekar det i sociala medier eller i olika tidningars ledarsidor och kommentatorsfält. Det vi inte har råd med är det allra mesta, listar några saker:

Vi har inte råd med jämställd sjukvård,
Vi har inte råd med skolmat värd namnet,
Vi har inte råd med skäliga höjningar av pensionerna

Vi har absolut inte råd att med invandring och integration

Vid minsta antydan till skattehöjningar, kommer samma storm igen, ”vi har inte råd.”

Jag blev nyfiken på vår fattigdom i landet och gjorde en enkel kontroll över hur hushållens tillgångar förändrats från 1996 till 2018. Använde mig av Bankföreningens uppgifter om de tillgångar som hanteras via bankerna, alltså sparande på konton, aktiefonder, aktier, försäkringar, obligationer m.m.
Däremot ingår inte fastigheter.

Resultat
Hushållens tillgångar 1996 var 1500 miljarder kronor och år 2018, 5 138 miljarder kronor. Förtydligar med att 5000 miljarder är 5 biljoner, en summa som är hart när omöjlig att ta till sig.
I väldigt avrundade tal skulle det innebära att alla svenskar, inklusive alla barn skulle ha omkring 500 000 kr vardera.
Nu vet jag att så inte är fallet utan att det är många som har svårt att få vardagsekonomin att gå runt, trots att man lever mycket sparsamt.

För att förtydliga. Alla dessa stora värden ägs av någon. Det är inte företag utan det är hushållsförmögenheter. Känns inte som fattigdom direkt.

Flyktingar
Siffrorna är från de svenska bankernas bokslut. Men vi har jättestora svenska förmögenheter som ligger utanför de svenska bankerna. Pengar som ägs av svenskar.
Skatteverket har gjort en analys, med utgångspunkt från de utlandstransaktioner som görs från Sverige. De har kommit fram till att ”skatteflykten” från Sverige uppgår till omkring 20 miljarder, varje år.

Nu är inte alla dessa pengar olagligt utförda ur landet. Många är placerade helt legalt i andra länder, men en gissning från min sida är ändå att det finns många hundra miljarder svenska kronor i skatteparadisen, både lagligt och olagligt.

Orsak till förmögenhetsökningen
Givetvis många olika orsaker, men en viktig del är de stora skattesänkningar som gjorts de senaste tio åren. Jobbskatteavdrag m.m. uppgår till uppskattningsvis 140 miljarder kronor. Tar det i siffror: 140 000 000 000 kr.
Dessa sänkningar skulle enligt regeringens intentioner innebära högre konsumtion och därmed flera jobb. Nu är det så att många som utnyttjar dessa avdrag jobbar redan väldigt mycket och har inte möjlighet att öka arbetstiden.
De är därför lätt att konstatera att en mycket stor del av skattesänkningarna har hamnat i aktier, aktiefonder och försäkringar.
Självfallet också i högre bostadspriser, men fastighetsvärdena ligger utanför Bankföreningens siffror.

Jag fattar inte
När jag ser ovanstående siffror fattar jag inte varför vi inte har råd att ha en jämställd sjukvård, skolmat värd namnet, skäliga höjningar av pensionerna och en värdig integration.
Jag fattar inte att så många ställer upp på kraven och ropen på att vi måste spara och spara ännu mera och ”ropar” att ”vi har inte råd”

Jag fattar
Däremot fattar jag att många som inte tagit del av de senaste årens förmögenhetsökningar blir sura.

Jag fattar att de som inte kan överföra några miljoner till skatteparadis blir sura. De kan varken påverka jämställdheten eller transaktionerna – de har inte tillgång till redskapen, de är utanförskapet…  

Jag fattar hur de känner och vad de gör.
Många blir hatare och hotare på nätet. De spyr ut sin galla på politikerna som har mandat att rätta till orättvisorna, men inte gör det.

Många som känt sig utanför länge, vill ha enkla lösningar och de enkla lösningarna är ofta att det är invandrarnas fel.

När dessutom integrationen går fel, blir det ännu mera utpräglat att det är invandrarnas fel, inte vi som har redskap att kunna slussa in dem på arbetsmarknaden.
Att vi redan har drygt en miljon personer med invandrarbakgrund som varje dag går till jobbet och betalar skatt, nämner ingen.

Så många blir Sverigedemokrater, som i praktiken har en fråga på sin agenda. De försöker hitta flera områden som de vill profilera sig på, men har hittills inte lyckats speciellt bra. Det gör ju dessutom inte så mycket, när övriga partier har svårt för deras retorik och att de inte behöver ta ansvar för sina påståenden. De får ändå fler och fler anhängare.

Jag tycker det isländska ordspråket ”Ökad rikedom ger ökad girighet”, passar väldigt bra.  

Lämna ett svar