Därför ska vi fira samernas nationaldag den 6 februari

I dag den 6 februari firar samerna sin nationaldag. Den firas till minne av det första samiska riksmötet över hela Sapmiland, alltså i Sverige, Norge och Finland. De är med andra ord betydligt mindre fixerade vid gränser än vi andra.

Ursprungsfolk
Det finns många anledningar till att även vi andra ska komma ihåg deras dag. För det första är de ett ursprungsfolk, som i Sverige förmodligen är äldre än majoritetsbefolkningen. Riksdagen erkände dem som ursprungsfolk 1977. Egentligen är detta skäl nog – men det finns flera orsaker, t.ex. deras språk, ett av landets sex minoritetsspråk.

Flaggan är unik. Starka färger som alla står för olika element. Det gröna är växtlighet, det blå vattnet, det röda elden och det gula är solen. Ringen sammanbinder alla element.

Skuld
Staten har en skuld till samerna. Ett sätt att påbörja en vänligare inställning, både från staten, men även från olika grupper i samhället, är att vi hedrar deras nationaldag. Det räcker inte på långa vägar men något att börja med.

Skulden jag skriver om är att Sverige inte ratificerat ILO-konventionen som ska ge samerna mer inflytande över mark och vatten inom deras område. Det har både Norge och Finland gjort.

Lägger vi till den mörka delen av historien när staten mätte samernas skall och syn, något som ledde till diskriminering inom flera områden. Du kan också se många rasistiska uttalanden mot samerna på olika sociala medier.

Avslutar med några bilder från Samernas rike – fjällen, där jag själv vistas ungefär halva min tid.
Ett område som måste vårdas och där renarna är naturliga inslag.

Jag kommer att lyfta min luva för samerna idag !

 

         

 

            

 

                   

 

                     

Lämna ett svar