Birgers Ekerlids tioåriga forskning visar hur Jämtlands första skola grundades.

Redan på sextiotalet, när Birger Ekerlid och jag, gick i samma klass i realskolan minns jag hur duktig jag tyckte att han var att skriva. Efter gymnasiet började han också en journalistutbildning vilket verkade helt naturligt som jag minns det. Men efter ett år avbröt han den utbildningen för att i stället bli lärare. När han sedan, efter lärarstudierna, skulle ut i yrkeslivet började han jobba, ja faktiskt som journalist.

Det kanske var slumpens skördar men för oss tidningskonsumenter var det en lycklig slump att Birger började skriva. Han har haft många olika uppdrag och skrivandet har hela tiden följt honom.

Som journalist blev han också van att ”gräva fram” uppgifter som skulle publiceras. En egenskap som han har haft stor nytta av i sitt skrivande även sedan han lämnade tidningsvärlden och började sin karriär som författare.

Birger Ekerlid under en radiointervju

Han ville sprida sitt ljus över Jämtland.
Nu senast har han ”grävt” i sin fars släkt, vilket ledde honom fram till prästen Zacharias Plantin i Offerdal. Det visade sig att Birger härstammade i rakt nedstigande led till Plantin, mannen som grundade Frösö trivialskola. Denna upptäckt har nu, efter ett gediget research- och forskningsarbete, utmynnat i boken ”Han ville sprida ljus över Jämtland”, där vi kan läsa om vem Plantin var som människa och det verk som han utförde. 

Plantin levde mellan 1625 och 1688 och Birger följer honom från 1650 talet, när han hade en tjänst som adjunkt vid gymnasiet i Härnösand, fram till hans tid som kyrkoherde i Offerdal.

Plantin levde i en mycket turbulent tid, när Jämtland nyligen hade blivit svenskt, och där olika former av oroligheter hela tiden förekom. Bland annat började häxprocesserna med avrättningar bli vanligt förekommande i Jämtland. Det är något som beskrivs på ett intressant sätt i Birgers bok.

Här är Birger i Offerdals kyrka.

Motstånd
Plantin hade en hård kamp för att få starta skolan. Han mötte bland annat hårt motstånd från kyrkoherden Hans Olofsson Drake i Oviken. De hade tidigare varit konkurrenter om kyrkoherdetjänsten i Oviken, en kamp som Drake segrade. Nu gällde kampen om att starta skolan och var den skulle ligga. Drake förordade att den skulle förläggas till Oviken, medan Plantin kämpade för Frösön.
Men det var också motstånd från staten och från domkapitlet i Härnösand. Inte heller bönderna i länet var förtjusta i skolan. De ansåg att de inte orkade med fler skattebördor än de som de redan var ålagda.
Kampen mellan Oviken och Frösön och Drake och Plantin avgjordes så småningom till Plantins fördel och Frösö Trivialskola uppfördes på Frösön år 1674, vid Stocke Titt, på samma plats som ett litet museum om Frösö Trivialskola invigdes under hösten.   

Boken
Birger bygger historien på kända episoder som Plantin var inblandad i. Det är handlingar som forskats fram ur 1600-talsarkiven och som är tydligt redovisade i berättelsen. En sådan händelse som idag kan läsas med ett leende på läpparna var när Plantin blev åtalad för att ha begått äktenskapsbrott. Ett brott som innebar hårda straff om man dömdes. Plantin var oskyldig och händelsen skildras på ett humoristiskt sätt. Hela handlingen knyts samman genom en skicklig gestaltning och trovärdiga dialoger. 

Jag rekommenderar boken varmt. En välskriven och lättläst bok med tydliga källhänvisningar och tidsmarkörer. Ett stycke Jämtlandshistoria när den är som bäst.

Förutom ”Han ville sprida ljus över Jämtland” som är Birgers åttonde bok och som tillkommit som ett minne till hans farmor och farfar, Märta och Emanuel Eriksson från Bångåsen Offerdal, så kan jag nämna ytterligare några böcker som Birger har skrivit. ”Krångede i kraftens dagar” där han berättar om kraftverksepoken i sin hemby Krångede, och trilogin ”Fjäll i förvandling” som till stor del handlar om hans släkt på sin mammas sida. För ”Fjäll i förvandling” tilldelades han ifjol Hedenvindsplaketten.

Du hittar ännu mera på hans hemsida: www.birgerekerlid.se

Lämna ett svar