Vad är frihet för dig?

 

Bakgrund
”Den som är satt i skuld är inte fri”, sa statsminister Göran Persson vid ett tillfälle när statsskulden diskuterades.
Kanske det klokaste han sagt och han pekade på en sorts frihet som bygger på att ha en ekonomi som medger frihet att göra viktiga val i tillvaron.

Nyligen kom jag hem från en resa genom bland annat Ryssland och Estland. Jag träffade flera som berättade om sin situation när Estland var ockuperat av Ryssland/Sovjetunionen. En ockupation som pågick fram till 2 februari 1991 och för dem är frihet något helt annat.
Där var de viktigaste valen att kunna prata med vem du vill, frihet att resa, att skriva  och att läsa vad du vill.

Den frihet som Göran Persson talade om tror jag många har lätt att ta till sig, men den frihet som esterna upplevde i och med att de slapp ryssarnas tvångströja tror jag det är svårare för många att tänka sig in i.
Vi har levt i frihet så länge…

Hur frihetskänslor utvecklas
Min fb-vän och skrivkollega Anna Åberg, gjorde för en del år sedan något som många drömmer om. Sålde allt i Sverige och skötte sitt företag som digital nomad. Med dator och telefon reste hon och arbetade på de platser som hon fann trevliga. Hon beskriver den tiden så här:
– Den högsta friheten jag föreställde var frihet i geografi, tid och pengar – en yttre frihet. Jag har, sedan 2012, levt med frihet i geografi, tid och till stor del i pengar.
Nu när det gått ett antal år säger hon:
– Sedan ett par år har jag, nu när jag ser tillbaka, varit uttråkad att resa. Jag har hållit fast vid min definition av den yttre friheten fast den inte känts meningsfull. Jag har hållit emot förändringen som skett på insidan. Nu håller jag inte emot längre. Jag startade min resa 2012 som en resa i yttre frihet och jag fann inre frihet.

Just detta med att njuta av en inre frihet känns intressant. Hon fortsätter med:

* Jag njuter av friheten i att tala min sanning, säga som det är, även när det är obekvämt.
* Jag njuter av friheten att prioritera relationer och familjen.
* Jag njuter av friheten att ta mig tid för yoga, meditation och skrivrutiner.
* Jag njuter av friheten att göra om mina produkter så de verkar för den inre friheten
att göra skillnad.

Hon kallar sin insikt som ”Frihet 2.0” och jag tycker det är en träffande beskrivning.

Vilka ytterligare definitioner kan gälla för frihet?
En ung kvinna, Moa Lembke, bloggade för några år sedan väldigt klokt om frihet och avslutade sitt inlägg med:
Vi pratar om frihet som om det vore en självklarhet.  Vi pratar ofta om att vi är fria att göra vilka val vi vill i livet. Men hur många lever upp till det?
Jag tror mera på den som sade att vi är som lejonen på cirkus, vilda till naturen men inburade och tämjda till den grad att vi formas efter samhällets önskemål.

Sedan finns också olika slags friheter som vi föds till, till exempel:
Frihet ska man inte få för att man är född rik
Frihet ska man inte få för att man är född vit
Frihet ska man inte få för att man är född man
Frihet ska man få för att man är född.

Höstens och vinterns #MeToo rörelse visar att väldigt många är ofria och väldigt många anser sig ha rätt att ta sig frihet på andra människors bekostnad.

Nivåer
På samma sätt som det påstås finnas en behovstrappa för oss människor, den som forskaren Abraham Maslow beskrivit i sin kända behovspyramid tror jag också att det finns någon form av stegvis trappa för vår frihetskänsla.

Stegen
Det första frihetssteget tror jag är att bli lossgjord från en ockupationsmakt. Att bli fri från någon som kommit och tagit över ditt hem och ditt land.

Det andra steget skulle kunna symboliseras genom Göran Persson uttryck om att ”den som är satt i skuld är inte fri.”
Att kunna köra de inköp som krävs för en fungerande vardag.

Steg tre tror jag är det som Anna Åberg kallade för en yttre frihet. Frihet i geografi, tid och pengar.

Kanske är då den yttersta formen av frihet den som innebär en total frihet i dina tankar. Du vågar tänka, skriva och läsa det du önskar. Du kan testa dina teorier och tankar med personer du litar på och du vågar säga ”din sanning” utan rädsla för repressalier..

De här frihetsstegen som jag pratar om är mina egna tankar och jag är mycket intresserad av dina tankar och idéer om begreppet frihet.  

Vill du läsa Anna Åbergs tankar om frihet, hittar du dem på följande adress: http://www.annaaberg.se/frihet-2-0/

Kommentera