Maktmissbruk och härskarteknik

”Härskartekniker finns där människor möts”

Det skriver Berit Ås, norsk professor i socialpsykologi, som forskat mycket om just härskarteknik och hur det kan bemötas.
Visst är det som Berit skriver. Överallt där någon form av makt utövas så kan makten också missbrukas. Vi ser det dagligen på sociala medier, men jag är rätt säker på att alla känner igen missbruket från skolan och från sina arbetsplatser.
Jag har själv i många sammanhang sett olika tekniker användas och i samband med research inför boken “Borträknad” har jag läst mycket och har haft många samtal om företeelsen.

Några exempel
Många minns säkert en debatt mellan Göran Persson och Maud Olofsson, när Göran under ett inlägg från Maud, plötsligt vände henne ryggen. Ett praktexempel på härskarteknik om osynliggörande eller förminskande.

Jag tror också att många minns vissa personers agerande inom Svenska Akademin, t.ex. Horace Engdals tidningsartikel om att Sara Danius var den sämsta ständige sekreteraren genom tiderna. Ett praktexempel på förminskande eller förlöjligande. Att Horrace själv förminskade sig till en nolla insåg han tydligen inte.

#MeToo-kampanjen startades genom att många män ansett sig ha rätt till kvinnors kroppar. Härskarteknik i dess sämsta form.

På nätet behöver man inte leta länge om man vill ha exempel på olika härskartekniker.

Jag beskriver här nedan de vanligaste metoderna och lite hur de kan bemötas:

Att osynliggöra
Personen ”finns inte” i sammanträdesrummen, fikarummen etc. Diskussionerna går förbi personen oavsett dennes kunskaper i ämnet eller inte, t.ex:
– Deltagarna bläddrar i papper medan du talar.
– Du säger något men mötet fortsätter som om att inlägget aldrig har skett.
– Ditt område anses inte lika intressant som de andras, du får mindre utrymme på mötet.
– Dina åsikter ”stämmer inte” med resten av gruppen. När de pratar med varandra tittar de enbart på varandra eftersom de förstår varandra bättre.

Hur går det bemöta
Att synliggöra handlar grunden om att ta människor på allvar och ge bekräftelse och uppskattning.
Om osynliggörandet pågår i t.ex. ett sammanträdesrum gäller det för övriga (ej ”mobbaren”) att hjälpa den utsatte, t.ex. genom att nämna personen vid namn, t.ex.  ”som Kim sa tidigare”…

Den som synliggör andra sprider positiva ringar och blir på så sätt själv synlig. Ett bekräftande beteende sätter standard för gruppen.
Använd mötesmetoder som gör det lättare för alla att bli hörda och lyssnade på, till exempel gå laget runt och låt alla tala till punkt istället för att lämna ordet fritt.

Att förlöjliga
En persons åsikter vrids och vänds i syfte att förlöjliga personen. Man behandlar människor som löjeväckande, inkompetenta och otillräckliga. Man hånar och ger nedsättande skämt.  Det är inte ovanligt att de som använder den här härskartekniken får skrattarna på sin sida. Även här spelar faktakunskaper ingen roll.

– Någon gör sig lustig på din bekostnad, skojar eller kanske anmärker på ditt utseende.
– Du blir avfärdad – åsikter och förslag slås ned med: ”Så kan man inte tänka/säga/göra!”
– Du blir klappad på huvudet och kallas för lilla vän, flicka lilla, lilla gubben/gumman.

Hur går det bemöta

– Skratta inte med när någon skämtar på din eller någon annans bekostnad.
– Avbryt och analysera: ”Vänta nu, vad var det du sa?” eller ”Nu skrattade ni bort något som jag tycker är viktigt”.
– Försök hålla dig lugn och logisk och gör klart att beteendet inte accepteras.

 Att undanhålla information
En klassisk metod för att skaffa sig ett övertag inför en kommande diskussion eller debatt. Att inte få tillgång till nyheter, möteshandlingar, protokoll, utskick eller inbjudningar kan leda till att det till exempel blir för sent att agera eller att man agerar på fel sätt i en fråga.

– Alla andra deltagare har fått förberedelsematerial till mötet utom du.
– Kollegor låter en förstå att det har varit ett möte där man borde ha varit med, men du blev inte inbjuden.
– ”Alla andra” pratar om något som om det vore självklart, men du vet inte vad det handlar om.
– Beslut som skulle fattas vid mötet har redan beslutats i informella sammanhang, dit inte alla berörda haft tillträde.

Hur går det bemöta
–  Kräv korten på bordet. Påpeka att du inte har fått all information.
Kom ihåg att det är inte du som är dum, någon gör dig dum genom att undanhålla information. Utgå alltid ifrån att det inte är avsiktligt, om du inte är helt säker på motsatsen.
Vad bra att ni diskuterat detta, nu kan ni informera mig så kan vi bestämma sedan.

Att dubbelbestraffa
En sofistikerad metod som exempelvis kan ske genom att man ställer någon inför ett val och utsätter personen för nedvärdering och bestraffning, oavsett vad personen gör.
Det kan t.ex. vara att om man är noggrann med sina arbetsuppgifter får man kritik för att ”inget blir gjort” och om man snabbar på, får man höra att ”man slarvar.”

– Om du måste gå tidigare för att hämta barn på dagis är du inte tillräckligt engagerad, jobbar du över på jobbet är du en dålig förälder.
– En attraktiv kvinna kan förlöjligas och en tuff kvinna kan framställas som oattraktiv och okvinnlig.
– Är du noggrann kallas du petig, är du bestämd blir du bitchig.

Hur går det bemöta
Är du säker på dina egna värderingar och prioriteringar så kan du lättare bemöta dubbelbestraffning. DU vet vad som är viktigt för dig, var tydlig med hur du tänker! Bli medveten om att härskartekniken förekommer, då har du större möjlighet att distansera dig och se vad det egentligen handlar om – att det är en fråga om maktutövning.

– Konfrontera personen och ifrågasätt vad hon/han säger. Be om konstruktiva lösningar.

Kom ihåg att motsatsen till dubbelbestraffning är hänsynstagande

Att ge skuld och skam
Att få en person att skämmas för sina egenskaper, eller att antyda att något man utsätts för är ens eget fel. Den här metoden är otydlig och kan vara en kombination av förlöjligande och dubbelbestraffning.

Osynliggörande, förlöjligande och dubbelbestraffning kan leda till att man känner skuld och skam, utan att man riktigt förstår varför. Då är det bra att känna till att det är ett maktspel som ligger bakom känslan.
Den som skuldbelägger andra vill sannolikt själv slippa ta ansvar.

– Trots att du inte informerats om det där mötet, får du höra att du själv borde tagit reda på när det var.
– Ingen lyssnar på vad du säger under mötet och det känns som du uttrycker dig dumt och otydligt.
– Om man utsätts för övergrepp eller sexuella trakasserier, har man sig själv att skylla – genom exempelvis klädval.

Under de senaste åren har det vuxit fram ytterligare tekniker som man kan hänföra till härskarteknik och det är:

Våld eller hot om våld
Att nyttja ja sin fysiska styrka mot någon för att få sin vilja igenom, eller att påpeka att den möjligheten finns.

Objektifiering
Att kommentera eller diskutera någons utseende i irrelevanta sammanhang.

Till sist
Om du blir utsatt är de generella råden: Ta plats, Ifrågasätt, ”korten på bordet”, bryta mönstret och Intellektualisera

4 svar på ”Maktmissbruk och härskarteknik”

  1. När jag bemötte påstående om att alternativ medicin borde subventioneras på samma som konventionell sjukvård för att “alla borde ha rätt att välja vilken vård man vill ha ” och får till svar: “Men Lotta – tror du på allvar att alla blir botade inom den vanliga sjukvården?!” Jag vet självklart att inte alla blir friska men ansåg att man inte kan välja metod själv. Det är det vi har forskning och läkare till. Foliehatts- härskaruttalande, just att använda mitt namn och skriva på ett nedlåtande sätt..

  2. Ett av de mest raffinerade exxemplen är ändå att bli tilltalad i tredje person. Ex. “Hur mår Ulla idag?”
    Blir man därtill, i samma veva, klappad på huvudet är budskapet glasklart.

Lämna ett svar