Sveriges äldsta nationaldag

I dag är vi många som firar Sveriges äldsta nationaldag. Trots det är det inta alla som känner till den. Jämtlands nationaldag har anor ända till 900 – talet, då det självständiga Alltinget Jamtamot bildades.
Demokratin var total när Alltinget samlades på Bynäset på Frösön. Eftersom det var ett Allting hade alla jämtar rätt att delta vid mötet, vilket innebar att församlingen som samlades var mycket stor i förhållande till Jämtlands folkmängd.
Jamtamot hölls årligen veckan då den 12 mars inföll och under, ”motsveckan”, pågick också Jämtlands största marknad på Frösön.

 

Våra flaggor                                                                   
    

                                                             

Jämtländska flaggan där det blå fältet symboliserar Jämtlands himmel, det vita fältet symboliserar Härjedalens fjäll och det gröna symboliserar Ragundas skogar.

Samiska flaggan, där flaggans cirkel står för andlighet där det röda representerar solen och det blå månen. När det gäller fälten så symboliserar det gröna växter och natur, det blå vattnet som ett livselexir, det röda elden med värme och kärlek och det gula solen.

Svenska flaggan, där korset symboliserar kristendomen medan betydelsen av färgerna är oklart. Blått och gult har historiskt då och då representerat guld, så kanske vi hittar förklaringen där.

Jag tycker symboliken i framförallt Jämtlandsflaggan och den Samiska flaggan är mycket stark och att det finns många gemensamma band där naturen är den sammanhållande länken. Den natur som är så starkt förknippad med Jämtlands län.
Att den svenska flaggan, med sin längre historia, inte har en lika känd symbolik gör inget. Den kanske symboliserar guld och då är guldet för mig solen, luften och vattnet.

Hur är det nu
Numera är vi Sveriges enda Republik och eftersom vi jämtar är fredliga till sinnet har vi i stort anpassat oss till ”storsvensken”, d.v.s. till de styrandes vilja i Stockholm.
Men inte helt, vi gick i princip inte med i EU och vi ersatte ”storsvenskens” jantelag med vår egen ”jamtelag”, som lyder:

1. Du skall veta att du är någon – jämt.
2. Du skall veta att du är lika god som andra.
3. Du skall som jamt aldrig tro att du är förmer än andra eller mindre än andra.
4. Du skall komma ihåg att du alltid duger som du är.
5. Du skall älska dig själv så du kan älska andra.
6. Du skall inte döma andra för att de heller inte begriper bättre.
7. Du skall alltid bekämpa självgodheten inom dig.
8. Du skall jämt vara glad över ditt tungomål.
9. Du skall vårda och försköna den bit av jorden som du ett ögonblick i historien förvaltar åt de ofödda.
10. Du skall bejaka den gåva som heter livet.

En sak till
Nyfångad fjällöring med kantareller
Rensadel med en kantarellsås
Älgstek, röding, ripa, tjäder….

   

 

Kommentera